ตะแกรงเหล็กระบายน้ำ

ข้อมูลตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

ในปัจจุบันสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล คอนโด หมู่บ้าน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบระบายน้ำ และต้องมีประสิทธิภาพได้มาตฐานเพียงพอต่อปริมาณน้ำที่ต้องระบายด้วย  เนื่องมาจากฝนตกหนัก การอุดตันของท่อระบายน้ำ เกิดจากสิ่งของ ขยะ ไปอุดท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง การจราจรติดขัด ปัญหากลิ่นเน่าเสียต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกระทบต่อกาดำเนินชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เราเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (Grating Steel) ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ฝาปิดท่อน้ำ ฝาท่อระบายน้ำ ฝาปิดบ่อน้ำ ฝารางระบายน้ำ ฝาตะแกรง ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัลวาไนซ์ ตะแกรงบันไดเหล็ก ตะแกรงเหล็กสั่งทำตามแบบ ทุกขนาด ตามที่ลูกค้าต้องการ มีทั้งแบบชุบกัลวาไนซ์ (Hot Dip Galvanized:HDG) และแบบพ่นสีกันสนิม

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 3 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ​ช่วยให้พื้นที่นั้นมีประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ดีเยี่ยมที่สุด ป้องกันผู้สัญจรไปมาสามารถเดินผ่านไปได้โดยไม่พลาดตกลงไปในท่อ 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
​เหล็กหนา 3 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 3 มม.

กว้าง

30 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 3 มม.

กว้าง

40 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 4 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ​มีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถปกป้องกลิ่นเหม็นจากน้ำเสียได้ รวมถึงอาจมีสิ่งแปลกปลอมที่เล็กกว่าช่องตะแกรงหลุดลอดลงไปในรางน้ำจนไปอุดตันท่อ 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
​เหล็กหนา 4 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 4 มม.

กว้าง

30 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 4 มม.

กว้าง

40 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 4 มม.

กว้าง

50 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 6 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ​ถ้าหากจะเลือกรางสำหรับติดตั้งตะแกรงเหล็ก ควรเลือกให้ห่างจากที่ทิ้งขยะ และบริเวณที่มักมีเศษวัตถุต่าง ๆ ร่วงหล่น หรือไม่อยู่ใกล้กับต้นไม้เพราะอาจมีใบไม้ร่วงลงไปอุดอยู่ตามท่อได้

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
​เหล็กหนา 6 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 6 มม.

กว้าง

30 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 6 มม.

กว้าง

30 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 6 มม.

กว้าง

40 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 6 มม.

กว้าง

40 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 6 มม.

กว้าง

50 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 6 มม.

กว้าง

60 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 6 มม.

กว้าง

70 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 9 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ​ช่วยให้พื้นที่นั้นมีขนาดและหน้ากว้างเท่ากับพื้นที่ปกติ ดูเรียบเสมอพื้น 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
​เหล็กหนา 9 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 9 มม.

กว้าง

40 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 9 มม.

กว้าง

50 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

75 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 9 มม.

กว้าง

60 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 9 มม.

กว้าง

70 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

75 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 9 มม.

กว้าง

80 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

75 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 9 มม.

กว้าง

100 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

100 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 12 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ​ช่วยให้พื้นที่นั้นมีขนาดและหน้ากว้างเท่ากับพื้นที่ปกติ ดูเรียบเสมอพื้น และเพื่อให้ผู้สัญจรไปมาสามารถเดินผ่านไปได้โดยไม่พลาดตกลงไปในท่อ แถมตะแกรงเหล็กยังมีประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ดีเยี่ยมที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ยังมีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถปกป้องกลิ่นเหม็นจากน้ำเสียได้ รวมถึงอาจมีสิ่งแปลกปลอมที่เล็กกว่าช่องตะแกรงหลุดลอดลงไปในรางน้ำจนไปอุดตันท่อ เพราะฉะนั้นถ้าหากจะเลือกรางสำหรับติดตั้งตะแกรงเหล็กก็ควรเลือกให้ห่างจากที่ทิ้งขยะ และบริเวณที่มักมีเศษวัตถุต่าง ๆ ร่วงหล่น หรือไม่อยู่ใกล้กับต้นไม้เพราะอาจมีใบไม้ร่วงลงไปอุดอยู่ตามท่อได้

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
​เหล็กหนา 12 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 12 มม.

กว้าง

40 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 12 มม.

กว้าง

50 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

75 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 12 มม.

กว้าง

60 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 12 มม.

กว้าง

70 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

75 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 12 มม.

กว้าง

80 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

75 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เหล็กหนา 12 มม.

กว้าง

100 ซม.

ยาว

1 เมตร

สูง

100 มม.

มองหาตะแกรงเหล็กที่มีคุณภาพ

เมื่อคุณกำลังมองหาตะแกรงเหล็กที่มีคุณภาพ มาใช้งานกับสถานที่ สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือต้องมีการสอบถามข้อมูลของวัสดุ ว่าใช้เหล็กอะไรมีความแข็งแรงทนทานหรือไม่ เพราะเหล็กที่ใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีอยู่หลายเกรดหลายระดับ หากเป็นตะแกรงที่ทำจากเหล็กที่มีคุณภาพต่ำ อาจส่งผลให้ตะแกรงเกิดการแตกหักและเป็นอันตรายต่อผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาได้ ซึ่งถ้าหากไม่มั่นใจให้ลองสัมผัสและวัดน้ำหนักดูว่าเหล็กนั้น มีน้ำหนักที่เหมาะสมกับเป็นเหล็กคุณภาพและมีมวลหนาแน่นพอหรือไม่ นอกจากนี้ให้สังเกตุรายละเอียดของเนื้องาน ว่ามีความเรียบร้อยหรือไม่ มีการเคลือบสารปกป้องสนิมไว้ดีเพียงใด และสินค้าได้ตรามาตรฐานใด ๆ รับรองหรือไม่ อีกทั้งความทนทานของตะแกรงนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัสดุเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับงานเชื่อมที่มีคุณภาพด้วย ที่สำคัญก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง ควรเลือกซื้อจากผู้จำหน่ายที่ไว้วางใจได้และมีมาตรฐานต่อการรับผิดชอบหลังการขาย

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง ควรเลือกซื้อจากผู้จำหน่ายที่ไว้วางใจได้และมีมาตรฐานต่อการรับผิดชอบหลังการขาย

TH-Build ผลิตและจัดจำหน่ายตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ มีสินค้าพร้อมจัดส่งถึงหน้างาน